Hozzájárulok, hogy a weboldal látogatásakor a számítógépemen sütiket (cookie) helyezzen el, amelyek segítségével az oldalon tett látogatásom adatait webanalitikai céljából felhasználják.
Részletes tájékoztatás a Adatkezelési tájékoztató dokumentumban található. További információ.   Rendben, elfogadom

Adatkezelési tájékoztató

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál bejegyzett Adatkezelési Nyilvántartási számunk: folyamatban 

A GOTTHÁRD Travel Utazási Ügynökség Bt. online és offline értékesítési tevékenységével kapcsolatban kezeli a regisztrált felhasználók személyes adatait, kizárólag a megrendelések teljesítésének céljából, és a teljesítéssel kapcsolatos kötelezettsége (számlázás) teljesítése érdekében. Csak olyan személyes adatot kezel, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlen, és a cél elérésére alkalmas. A személyes adatokat csak a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig kezeli. A GOTTHÁRD Travel Utazási Ügynökség Bt. (továbbiakban: GOTTHÁRD Travel) az általa működtetett internetes hírlevélre valamint utazási ajánlatokra való jelentkezés regisztrálására adatot kér be a szolgáltatásokat használni kívánó magánszemélyektől.

Az adatkezelő neve: GOTTHÁRD TRAVEL Utazási Ügynökség Bt.
Az adatkezelő székhelye: 9970 Szentgotthárd Hunyadi út 5/A. Fsz.3.
Az adatkezelő cégjegyzékszáma: 18-06106531
Az adatkezelő adószáma: 25172377-1-18
Az adatkezelő elérhetősége: 06 94 554 130  e-mail: info [@] gotthardtravel.hu
Az adatkezelő weboldalai: www.gotthardtravel.hu

Ezek az adatok a Hírlevél feliratkozáskor

Ezek az adatok az utazás megrendelésekor

A GOTTHARD Travel a regisztráció során a kérdés útján bekért adaton kívül egyéb adatokat semmilyen módon nem gyűjt, és nem szerez meg.

Regisztrációs adatbázis

A Gotthárd Travel a regisztráció során beszerzett adatot

Adatbiztonság

A GOTTHÁRD Travel úgy tervezi meg és hajtja végre az adatkezelési műveleteket, hogy biztosítsa az érintettek magánszférájának védelmét.

A GOTTHÁRD Travel gondoskodik az adatok biztonságáról (jelszóval, vírusirtóval való védettség), megteszi azokat a technikai és szervezési intézkedéseket és kialakítja azokat az eljárási szabályokat, amelyek az Info tv., valamint az egyéb adat- és titokvédelmi szabályok érvényre juttatásához szükségesek.

 

Tájékoztatás, személyes adat helyesbítése, törlése, tiltakozás személyes adat kezelése ellen, jogorvoslat

Az adatok módosítását és törlését a info [@] gotthardtravel.hu e-mail címen, illetve levélben vagy személyesen a GOTTHÁRD Travel Utazási Ügynökség Bt. 9970 Szentgotthárd Hunyadi út 5/A Fsz.3. címen, vagy a 06-94-554-130 telefonszámon lehet kezdeményezni.

felhasználó bármikor jogosult a helytelenül rögzített adatainak helyesbítését vagy azok törlését kérni. Egyes adatait a Felhasználó a weboldalainkon maga helyesbítheti; egyéb esetekben Szolgáltató a kérelem beérkezésétől számított 8 munkanapon belül törli az adatokat, ez esetben azok nem lesznek újra helyreállíthatók. A törlés nem vonatkozik a jogszabály (pl. számviteli szabályozás) alapján szükséges adatkezelésekre, azokat Szolgáltató a szükséges időtartamig megőrzi.

A Felhasználó az Infotv.,valamint a Polgári Törvénykönyv (1959. évi IV. törvény) alapján bíróság előtt érvényesítheti jogait, továbbá Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (NAIH) (1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c) fordulhat az adatkezelő adatkezelési gyakorlatával kapcsolatban felmerült panasza esetén.

A GOTTHÁRD Travel az oldalaikon felmerülő esetleges elírásokért, műszaki hibákért a kalkulátor pontatlan számolásáért felelősséget nem vállal. Az iroda írásban történő visszaigazolásai tekinthetőek véglegesnek.