Hozzájárulok, hogy a weboldal látogatásakor a számítógépemen sütiket (cookie) helyezzen el, amelyek segítségével az oldalon tett látogatásom adatait webanalitikai céljából felhasználják.
Részletes tájékoztatás a Adatkezelési tájékoztató dokumentumban található. További információ.   Rendben, elfogadom

Jogi nyilatkozat

Ezt a weboldalt a Gotthárd Travel Utazási Ügynökség Bt.(9970 Szentgotthárd Felső út 6.) üzemelteti. A weboldal igénybevételével felhasználó az alábbi feltételeket magára nézve elfogadja és tudomásul veszi.
 
Adatvédelem
Jelen oldal létrehozása és működtetése kapcsán az üzemeltető teljes mértékben figyelembe vette és veszi a személyes adatok védelméről és közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény vonatkozó rendelkezéseit. E körben üzemeltető kijelenti, hogy a tudomására jutott, illetve általa kezelt személyes adatokat az érintett kifejezett írásbeli engedélye nélkül jogszabályi kötelezettség hiányában 3. személynek nem adja át. A weboldal használata során a használó számítógépének egyes paramétereiről, illetve annak IP címéről naplófájl készül. Az ily módon létrejött adatbázist üzemeltető kizárólag statisztikai célokra az oldal fejlesztése körében használja fel. A személyes adatokat felhasználási céljuk megszűnésével egyidejűleg haladéktalanul, illetőleg a felhasználó kifejezett ez irányú kérésére 24 órán belül üzemeltető a rendszeréből törli. Az oldalon történő bármely regisztráció során az adatszolgáltatás önkéntes.
 
Felhasználási feltételek
Üzemeltető jelen oldalt utazásközvetítést elősegítő promóciós céllal hozta létre, azzal, hogy e körben kizárólagosan utazásközvetítői tevékenységet folytat. Üzemeltető az oldal létrehozása során, valamint az oldalon nyújtott szolgáltatás kidolgozása kapcsán figyelembe vett minden olyan jogszabályi rendeltetést, mely a tevékenységre vonatkozik.
Üzemeltető szavatolja az általa működtetett oldal működőképességét, azonban nem tud garanciát vállalni bárminemű vis major (pl.: szolgáltatói hiba) kapcsán bekövetkező adatvesztésért, illetve működéskiesésért.
Üzemeltető minden tőle telhető eszközzel megkísérel védekezni az adathalászat, a továbbított üzenetek esetleges megsemmisülése vagy késedelme ellen, azonban az elektronikus hálózat sajátosságaira tekintettel a teljes körű biztonságot garantálni nem tudja, így a fentiek miatt beálló károk tekintetében semmilyen jellegű kártérítési felelősséget nem vállal.
Üzemeltető felhívja a felhasználók figyelmét, hogy az internetes felületen nyújtott szolgáltatás kizárólag jogos és törvényes célra használható.
 
Felelősség
Gotthárd Travel Utazási Ügynökség Bt. nem tehető felelőssé a weboldalain fellelhető információk használatából, végrehajtásából, vagy valamilyen információval - vagy annak hiányával - kapcsolatosan keletkező közvetlen vagy közvetett kárért.
A honlapon felmerülő esetleges hibás adatokért, az azokból származó károkért, költségekért, amennyiben azok a weboldal nem megfelelő működéséből, üzemzavarából, az adatok bárki által történő illetéktelen megváltoztatásából származnak, valamint információ továbbítási késedelemből, számítógépes vírusból, vonal- vagy rendszerhibából, vagy más hasonló okból adódnak, a Gotthárd Travel Utazási Iroda Bt. minden felelősségét kizárja.
 
A weboldalon elérhető információk rendszeresen módosulnak, frissülnek.  Előfordulhat, hogy a szolgáltatások keretében megjelenített információk pontatlanságokat vagy hibákat tartalmaznak. Az utazási ajánlatokat a Gotthárd Travel Utazási Ügynökség Bt.,  a partner utazásszervezők zárt számítógépes rendszeréből átvett, XML adatok alapján jeleníti meg, ezért a részvételi díjak, külön fizetendő díjak, indulási időpontok megváltoztatására a Gotthárd Travel Utazási Iroda Bt.-nek nincs lehetősége, valamint ezen adatok valódiságáért kizárólag az adott utazásszervező a felelős  A honlapon előforduló helyesírási hibáért, az időközben aktualitását vesztett árakért és akciókért, illetve az árkalkulációs program esetleges hibáért, a kalkulátor pontatlan számolásáért a felelősséget a Gotthárd Travel Utazási Iroda Bt. nem vállalja. A honlapokon szereplő kalkuláció eredménye tájékoztató jellegű. A ténylegesen fizetendő részvételi díj az iroda írásos visszaigazolása után tekinthető véglegesnek.
 
A weboldalon található  külső linkek nem tartoznak a Gotthárd Travel Utazási Ügynökség Bt. szerkesztése alá, ezért ezek frissítéséért, tartalmáért, vagy ezeken elhelyezett linkek hivatkozásaiért a Gotthárd Travel Utazási Iroda Bt. nem vállal felelősséget.